Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000730300
33,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000730310
38,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000730320
38,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000730330
38,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000720350
30,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000720400
33,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000720410
34,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000720420
34,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000720450
34,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000720480
36,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000720500
36,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000700510
26,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000700680
34,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000700700
31,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000700750
34,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan xoắn HSS DIN 338 Roll Forged 11000700800
38,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat