Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17200300001
284,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17200300002
350,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17200300004
1,131,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17200300005
1,735,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17200300006
2,871,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17210300001
477,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17210300002
591,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17210300003
1,074,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17210300004
1,651,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo 17210300005
2,407,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe HSS với lỗ xéo QS-4-17201410004
2,205,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng