Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000304390
191,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000305090
191,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000306090
194,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000306390
157,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000307090
207,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000307390
172,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000308090
192,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000308390
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000309490
194,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000310090
233,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000310490
210,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000311590
279,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000312090
284,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000312490
272,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000315090
361,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000316590
407,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000319090
495,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000320590
503,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000323090
605,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type C 90° HSS 17000325090
630,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng