Mũi khoan bê tông chuôi SDS
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan bê tông chuôi SDS
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT6.5×110
67,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT8.0×160
112,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT8.5×160
107,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT10.0×160
121,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT10.5×160
151,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT12.5×160
183,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT13.0×160
139,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT14.0×160
1,575,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT14.5×160
170,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT16.0×160
182,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT18.0×160
1,471,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TTL22.0×350
543,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS UX6.0x160
138,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS UX8.0x160
199,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS UXL10.0x210
270,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT5.0×160
94,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT6.0×160
94,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT10.0×160
121,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT12.0×160
154,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng