Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS
Mũi khoét lỗ thép gió Unika TB 30
3,022,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Hộp công cụ Unika TB 32
700,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1014
65,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1017
68,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1019
70,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1020
71,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1016
67,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1021
72,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1022
73,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1024
75,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1029
82,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1025
77,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1027
79,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1030
83,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1032
86,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1035
91,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1038
99,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1040
104,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1041
106,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1044
108,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1046
110,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1048
112,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1051
117,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1054
118,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat