Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS
Mũi khoét lỗ thép gió Unika TB 30
3,022,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Hộp công cụ UNIKA C MCTR
Liên hệ
Còn hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1014
70,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1017
72,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1019
75,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1020
76,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1016
71,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1021
77,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1022
78,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1024
80,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1029
87,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1025
82,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1027
84,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1030
88,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1032
92,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1035
97,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1038
106,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1040
111,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1041
113,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1044
115,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1046
118,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1048
120,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1051
125,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1054
126,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng