Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS
Mũi khoét lỗ thép gió Unika TB 30
3,022,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Hộp công cụ UNIKA C MCTR
Liên hệ
Còn hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1014
71,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1017
74,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1019
77,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1020
77,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1016
73,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1021
79,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1022
80,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1024
82,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1029
89,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1025
84,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1027
86,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1030
90,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1032
94,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1035
100,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1038
109,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1040
114,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1041
116,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1044
117,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1046
121,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1048
123,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1051
128,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1054
129,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng