Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS
Mũi khoét lỗ thép gió Unika TB 30
3.022.000đ
Tạm hết hàng
Hộp công cụ Unika TB 32
700.000đ
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1046
107.000đ
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1048
108.000đ
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1051
113.000đ
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS KW04-1054
114.000đ
Tạm hết hàng
Facebook Chat