Mũi khoan bước HSS
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan bước HSS
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17600300001
803,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17600300002
1,268,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17600300003
1,772,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS TiN 17610300001
1,220,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17600300011
778,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17610300022
1,659,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17610300033
2,421,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17600300044
1,430,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17600300055
2,439,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17610300055
3,651,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17600300066
2,500,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17600301010
2,768,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS Step drills HSS 17600301111
2,067,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS STB-3-K-17601330003
3,472,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS STB-3-17601410003
3,300,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bước HSS TiN 17610300002
1,916,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan bước HSS TiN 17610300011
1,075,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat
<