Mũi taro ren máy - dài DIN 371 HSS-G Fully Ground M
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi taro ren máy - dài DIN 371 HSS-G Fully Ground M