Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301000
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301050
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301100
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301150
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301200
176,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301250
176,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301300
176,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301350
212,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301450
250,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301500
250,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301600
281,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301650
306,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301700
315,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301750
315,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301800
331,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301850
348,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301900
368,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301950
387,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500302000
423,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500302050
394,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500302150
439,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat