Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301000
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301050
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301100
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301150
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301200
176,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301250
176,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301300
176,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301350
187,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301450
221,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301500
221,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301600
248,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301650
270,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301700
278,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301750
278,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301800
293,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301850
308,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301900
326,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301950
342,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500302000
374,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500302050
394,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500302150
439,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat