Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301000
177,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301050
177,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301100
177,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301150
177,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301200
175,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301250
175,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301300
175,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301350
186,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301450
219,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301500
219,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301600
247,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301650
268,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301700
276,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301750
276,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301800
291,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301850
306,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301900
324,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500301950
340,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500302000
372,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500302050
391,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan chuôi côn DIN 345 HSS 14500302150
436,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat