Mũi taro máy - ngắn DIN 352 HSS-G Fully Ground M
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi taro máy - ngắn DIN 352 HSS-G Fully Ground M