Khuôn taro ren ống ngoài DIN EN 24231 (DIN 5158) HSS-G Fully Ground G/BSP
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Khuôn taro ren ống ngoài DIN EN 24231 (DIN 5158) HSS-G Fully Ground G/BSP