Mũi khoan xoắn TURBOCRAFT® DIN 338 HSS-G, với mũi khoan mồi
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan xoắn TURBOCRAFT® DIN 338 HSS-G, với mũi khoan mồi