Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040315090
927,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040316590
1,038,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040319090
1,199,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040320590
1,199,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040323090
1,224,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040325090
1,224,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040326090
1,259,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040328090
1,259,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040330090
1,322,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040331090
1,387,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040334090
1,562,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040337090
1,757,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040340090
2,095,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040350090
3,010,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040363090
5,529,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17040380090
9,462,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe DIN 335 Type D 90° HSS 17100331090
1,194,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe FECS90 MT3 ø 40
2,253,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét loe FECS 30 10 30mm ø 30
2,124,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng