Mũi taro tay dạng Single taper, second and plug
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi taro tay dạng Single taper, second and plug