CÁC MODEL CỦA Máy tiện
Máy tiện kim loại BD 3 230V 50000080M
18,393,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện kim loại GHB 1340A 321357T
219,645,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy tiện kim loại JET BD X7
70,307,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện MD 360 1000
294,617,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện MD-180-300-Vario
42,771,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện MD 300 910
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy tiện MD 460 1500
607,253,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện MD 660 2000 DIGI
923,739,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện TU 6615 Digi 2452661
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy tiện MD 360 1.000 S DIGI 2452180
(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện MD 360 1.000 DIGI 2451180
245,716,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện MD 360 1.000 2450180
(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện TU 1803 Vario 2461813
50,273,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện TU 4210 DIGI 2452420
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy tiện TU 4615 DIGI 2452465
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 3610 Lathe 3402050
224,708,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 4010 Lathe 3402070
260,149,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 4210 Lathe 3462050
326,959,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 5615 3462160
Liên hệ
Tạm hết hàng
Facebook Chat