Máy tiện
CÁC MODEL CỦA Máy tiện
Máy tiện kim loại BD 3 230V 50000080M
17.775.000đ
Tạm hết hàng
Máy tiện MD-360-1000
294.617.000đ
Tạm hết hàng
Máy tiện MD-280-700-Vario
94.877.000đ
Tạm hết hàng
Máy tiện MD-180-300-Vario
42.771.000đ
Tạm hết hàng
Máy tiện MD 300-910
173.036.000đ
Tạm hết hàng
Máy tiện MD-460-1500
607.253.000đ
Tạm hết hàng
Máy tiện MD-660-2000 DIGI
923.739.000đ
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 3610 Lathe 3402050
168.759.000đ
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 4010 Lathe 3402070
230.741.000đ
Tạm hết hàng
Máy tiện OPTIturn TH 4210 Lathe 3462050
289.999.000đ
Tạm hết hàng
Facebook Chat