CÁC MODEL CỦA Máy mài mũi khoan
Máy mài mũi khoan GS 1(N)
18,210,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan GS 21
38,138,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan GS 34
48,139,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan GS 1
15,816,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan GS 22
37,775,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan 2 trong 1 GS 9
31,232,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan GS 16
21,222,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi điện cực vonphram GS 17
13,874,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi điện cực vonphram GS 61
(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan GS 20
25,457,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan GS 52
45,166,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài dụng cụ GS650 230 240V 65W
1,270,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài dụng cụ DBS800 230V 80W
2,275,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài dụng cụ Tiger 7000s 5903206901
5,552,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài dụng cụ TIGER 2000S 5903201906
7,398,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài mũi khoan Optimum GQ D13 3140020
2,123,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan Optimum DG 20 3100020
23,320,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan Optimum GH10T 3100110
15,518,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan Optimum GH15T 3100115
44,587,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài mũi khoan OPTIgrind GH 20 T 3100125
34,623,000đ(chưa VAT)
Còn hàng