CÁC MODEL CỦA Máy cắt thép
Máy cắt sắt HKS 230
10,168,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 315N 3620303SET
85,733,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 315N
75,483,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt thép BSS 1020 E 3816001
108,775,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép tròn KS1, loại cắt thủ công 3811001
26,615,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép tròn KS2, loại có động cơ 3811002
126,687,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép tròn KS2, loại có động cơ 3811002
287,392,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 350 3621350
101,771,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép FTBS 1300 12 M 3753013
158,169,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 350 E 3629350
79,272,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt bán tự động LMS 400 H 4625401
205,354,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 255 N 3620253
47,940,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt nhôm ULMS 420 3627420
203,611,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt bán tự động MKS 350 VH 3623350
309,421,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 350V 3622350
231,784,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép PS 300 3241012
7,011,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng