CÁC MODEL CỦA Máy cắt thép
Máy cắt sắt HKS 230
10,168,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 315N 3620303SET
85,733,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 315N
75,483,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt thép BSS 1020 E 3816001
79,916,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép tròn KS1, loại cắt thủ công 3811001
26,615,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép tròn KS2, loại có động cơ 3811002
126,687,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép tròn KS2, loại có động cơ 3811002
287,392,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 350 3621350
101,771,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép FTBS 1300 12 M 3753013
158,169,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 350 E 3629350
57,841,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt bán tự động LMS 400 H 4625401
205,354,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt sắt MKS 255 N 3620253
47,940,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cắt thép PS 300 3241012
7,011,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat