CÁC MODEL CỦA Máy cưa cần
Máy cưa cần KSU 180FV
45,849,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa cần KSU 125FV
22,576,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa cần KSU 320FV
(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần HBS 916W 414468T
128,829,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần JET HBS 814GH 414466 3RU
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy cưa cần MBS 1014W 414477T
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy cưa cần BS 125 GS
17,396,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy cưa cần BS 128 DG
17,505,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần BS 230 V
92,341,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần BS 350 DG 2301350
195,201,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần BS 350 DGHF 2303350
268,255,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần E BS 320 H 3301320
374,103,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần E BSP 440 DGH 3304440
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy cưa cần E BSP 440 GH 3301441
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy cưa cần E BS 360 DGH 3302360
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy cưa cần BS 180 G 1301180
50,743,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần BS 180 1300180
38,649,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần E BS 440 DGH 3302440
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy cưa cần E BS 170 3300170
83,800,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần E BS 230 DGH 3301230
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy cưa cần E BS 320 E 1000000
590,823,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy cưa cần E BS 320 E 1000000
590,823,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng