CÁC MODEL CỦA Máy mài bàn
Máy mài 2 đá BS 175 601750000
9,557,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn NS LB50
54,588,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn NS LB75
54,588,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn SCH bg 150 no. 88001927
4,302,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài bàn SCH bg 200 no. 88001928
4,302,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài bàn SCH bgs 700 no. 4903303901
4,480,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài bàn HG34 5903106901
4,977,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài bàn BG200W 5903105903
4,750,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài bàn BG150 230 240V 370W
3,196,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn BG200 230 240V 550W
4,361,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn JET IBG 8VS 578208 RU
16,854,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn BEG 250
42,364,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn BEG 250 S
55,905,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn OPTIgrind GZ 20DD 3091040
53,352,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn OPTIgrind GU 20 (400 V) 3101520
6,747,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn OPTIgrind GU 25 (400 V) 3101525
9,660,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn OPTIgrind GZ 25DD 3091045
76,426,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn OPTIgrind GU 15B 3101600
6,594,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài bàn OPTIgrind GU 18B 3101605
6,716,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng