CÁC MODEL CỦA Máy mài 2 đá
Máy mài 2 đá DS 125  Bench Grinder
3,230,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 150  Bench Grinder
4,063,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 175  Bench Grinder
5,321,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 200 Bench Grinder 619200000
8,780,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DSD 200  Bench Grinder
9,381,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DSD 250 619250000
14,297,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá TNS 175 611750000
7,109,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 150
3,214,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 175
3,412,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 200
5,690,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GU 15 3101505
4,052,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GU 20 (230 V) 3101515
5,919,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GU 18 3101510
4,518,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GU 25 3101525
8,714,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GZ 30D 3091020
41,307,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn máy tích hợp hút bụi GU 1 GU 1 (400 V) 3107109
23,933,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá Optimum OPTIgrind GZ 30DD 3091050
75,541,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat