CÁC MODEL CỦA Máy mài 2 đá
Máy mài 2 đá DS 125 619125000
3,934,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 150  Bench Grinder
4,579,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 175  Bench Grinder
5,998,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 200 Bench Grinder 619200000
10,012,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DSD 200  Bench Grinder
11,071,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DSD 250 619250000
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá TNS 175 611750000
8,390,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DSD 250 619250000
14,414,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 150
3,235,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 175
3,434,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 200
5,727,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GU 15 3101505
4,078,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GU 20 (230 V) 3101515
7,699,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GU 18 3101510
4,547,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GU 25 3101525
8,771,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GZ 30D 3091020
41,574,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bàn máy tích hợp hút bụi GU 1 GU 1 (400 V) 3107109
24,088,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá Optimum OPTIgrind GZ 30DD 3091050
83,256,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng