CÁC MODEL CỦA Máy mài 2 đá
Máy mài 2 đá DS 125  Bench Grinder
3.230.000đ
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 150  Bench Grinder
4.063.000đ
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 175  Bench Grinder
5.321.000đ
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DSD 200  Bench Grinder
9.381.000đ
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DSD 250 619250000
14.297.000đ
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá TNS 175 611750000
7.109.000đ
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 150
3.214.000đ
Tạm hết hàng
Máy mài 2 đá DS 175
3.412.000đ
Còn hàng
Máy mài 2 đá DS 200
5.390.000đ
Còn hàng
Máy mài 2 đá OPTIgrind GU 15 3101505
4.052.000đ
Tạm hết hàng
Facebook Chat