CÁC MODEL CỦA Máy khoan phay
Máy khoan phay JMD 1L 230V 50000045M
41,642,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan phay JMD 1 230V 50000020M
29,087,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan chốt MDB 21 5943021
(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MT 50 3336005
371,371,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MT 60 3336090
315,168,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MB 4P 3338460
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MF 4V 3336050
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill BF 16Vario 3338116
38,506,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Máy khoan phay OPTImill MZ 4 3346240
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MH20V 3338131
45,541,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MH20VL 3338111
70,038,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
E tô kẹp máy chính xác FMS 100 33541000
4,800,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Cữ máy 90 độ 3385052
3,730,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Bộ chêm SPW 12 3352017
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MT 100 3336110
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MZ 4S 3346245
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MF 4 B 3348340
Liên hệ
Tạm hết hàng
Máy khoan phay OPTImill MH 50V 3338185
184,002,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng