CÁC MODEL CỦA Phụ kiện máy BFE 9-90
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 6x457 mm P40 NK BFE
259,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 6x457 mm P60 NK BFE
253,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 6x457 mm P80 NK BFE
248,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 6x457 mm P120 NK BFE
248,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 13x457 mm P240 NK BFE
256,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 19x457 mm P40 NK BFE
278,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 19x457 mm P60 NK BFE
270,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 19x457 mm P80 NK BFE
266,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 19x457 mm P120 NK BFE
266,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 6x457 mm P40 ZK BFE
523,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 6x457 mm P60 ZK BFE
516,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 6x457 mm P80 ZK BFE
504,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 13x457 mm P120 ZK BFE
520,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 19x457 mm P40 ZK BFE
566,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 19x457 mm P60 ZK BFE
549,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 19x457 mm P80 ZK BFE
539,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng