CÁC MODEL CỦA Phụ kiện máy RBE 12-180
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 40x760 mm P180 NK RBS
1,035,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 40x760 mm P240 NK RBS
1,035,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 40x760 mm P320 NK RBS
1,035,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 40x760 mm P400 NK RBS
1,035,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 40x760 mm P80 CER RBS
1,738,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 10 Sanding Belts 40x760 mm P120 CER RBS
1,446,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 5 Sanding Belts 40x760 mm P120 A160 Pyr.
1,469,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 5 Sanding Belts 40x760 mm P280 A65 Pyr.
1,469,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 5 Sanding Belts 40x760 mm P400 A45 Pyr.
1,469,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 5 Sanding Belts 40x760 mm P600 A30 Pyr.
1,469,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 40x760 mm P1200 A16 Pyr  set 5 626315000
1,539,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 5 Sanding Belts 40x760 mm P2000 A6 Pyr.
1,469,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng