CÁC MODEL CỦA Đầu cặp máy khoan
Đầu cặp mũi ta rô M5 M24 290.3.2524
7,040,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M5 M6 291.2.5
1,808,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M8 291.2.8
1,808,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M10 291.2.10
1,808,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M12 291.2.12
1,808,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M14 291.2.14
1,808,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M16 291.2.16
1,808,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M18 291.2.18
1,808,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M20 291.2.20
1,808,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M22 291.2.22
1,808,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M5 M6 với ly hợp 292.2.5
3,282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M8 với ly hợp 292.2.8
3,282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M10 với ly hợp 292.2.10
3,282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M12 với ly hợp 292.2.12
3,282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M14 với ly hợp 292.2.14
3,282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M16 với ly hợp 292.2.16
3,282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M18 với ly hợp 292.2.18
3,282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M20 với ly hợp 292.2.20
3,282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M22 với ly hợp 292.2.22
3,282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô M42 với ly hợp
12,887,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp mũi ta rô MT4
25,038,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu cặp máy khoan 6110
483,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng