CÁC MODEL CỦA Nhám đĩa PS11
Nhám đĩa silicon carbide SC-PS11C-P80-100-Velcro
4,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Nhám đĩa silicon carbide SC-PS11C-P220-100-Velcro
4,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Nhám đĩa silicon carbide SC-PS11C-P240-100-Velcro
4,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Nhám đĩa silicon carbide SC-PS11C-P320-100-Velcro
4,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Nhám đĩa silicon carbide SC-PS11C-P400-100-Velcro
4,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Nhám đĩa silicon carbide SC-PS11C-P500-100-Velcro
4,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Nhám đĩa silicon carbide SC-PS11A-P600-100-Velcro
4,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Nhám đĩa silicon carbide C-PS11A-P800-100-Velcro
4,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Nhám silicon carbide PS11C P600 9x11 inch
13,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng