CÁC MODEL CỦA Đai nhám vòng 784F
Đai nhám vòng 3M 784F 85x2495mm P120
228,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 3M 784F 50x2100mm P120
132,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 3M 784F 36x3350mm P120
137,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 3M 784F 50mmx30m P180
Liên hệ
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 3M 784F 50mmx30m P240
Liên hệ
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 3M 784F 36x3350mm P80
137,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 3M 784F 40x760mm P80
42,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 3M 784F 10x330mm P120
18,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng 3M 784F 100x315mm P120
42,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng