CÁC MODEL CỦA Đĩa Vòng nỉ đánh bóng BRIGHTEX
Đĩa đánh bóng FIX BRIGHTEX® Berry 125mm 80728
232,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng FIX BRIGHTEX® Berry 150mm 80753
265,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng FIX BRIGHTEX® Berry 178mm 80773
276,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng FIX BRIGHTEX® Berry 115mm 80718
218,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng FIX BRIGHTEX® Sun 115mm 80719
228,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng FIX BRIGHTEX® Sun 125mm 80729
235,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng FIX BRIGHTEX® Sun150mm 80754
286,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng FIX BRIGHTEX® Sun 178mm 80774
294,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng PINLOC BRIGHTEX® Sun 60mm 15922
128,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa đánh bóng PINLOC BRIGHTEX® Berry 60mm 15921
117,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng