CÁC MODEL CỦA Lưỡi cưa ống
Lưỡi cưa đĩa ASADA-EX10496/91
2,456,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa đĩa ASADA-EX10486-TCT140
1,944,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa đĩa EXACT TCT 140 701 0486
1,910,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Lưỡi cưa đĩa EXACT DIAMOND 140 701 0491
4,245,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa đĩa EXACT TCT P150 701 0489
1,751,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa đĩa EXACT TCT P165 701 0488
2,407,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa đĩa EXACT Cermet 165 701 0497
3,313,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi cưa đĩa EXACT CERMET V155 701 0498
4,157,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi vát mép  EXACT 150 / 40 – 8 (P400) 701 0499
12,253,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng