CÁC MODEL CỦA Đai nhám vòng CS 321X
Đai nhám vòng CS321X 98x920 P500
42,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám cuộn RO CS321X 300x50000 P320
4,992,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám cuộn RO CS321X 300x50000 P240
4,992,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám cuộn RO CS321X 300x50000 P500
4,992,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng CS321X 100x915mm P800
74,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng CS321X 100x915mm P320
67,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng CS321X 100x915mm P500
67,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng