CÁC MODEL CỦA Đá mài/cắt
Đá mài 200x25x32 mm 36 P, NK, DS 630784000
2,499,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài 200x25x32 mm 60 P, NK, DS 630785000
2,499,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa mài bát 110 90x55x22 630726000
Liên hệ
Tạm hết hàng
Đá mài 250 X 40 X 51 MM, 36 P, NK, DGS 630636000
4,292,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài 250x40x51 60 N, NK, DGS 630637000
4,292,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài 250x40x51 80 J SIC DS 629106000
5,477,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài 250x32x32 mm 24 Q, NK, DS 630788000
3,751,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài 50x32x32 mm 60 N, NK, DS 630789000
3,890,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 100 X 2.2 X 16.0 WA60 546907
29,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 100 x 2.2 x 16.0 WA80 546908
29,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài cắt TYR 100 x 6.0 x 16.0 A30 BF 222854
35,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 230 x 6.0 x 22.2 A30-BF 222865
103,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 178 x 1.6 x 22.2 A46-BF 633506
54,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 230 x 1.9 x 22.2 A46-BF 633509
64,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 230 x 3.0 x 22.2 A30-BF 223002
69,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 400 x 3.0 x 25.4 A36Q-BF 34018336
143,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 100 x 2.5 x 16.0 C30-BF 223024
23,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 178 x 3.0 x 22.2 C30-BF 223029
49,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài/cắt TYR 230 x 3.0 x 22.2 C30-BF 223031
74,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng