CÁC MODEL CỦA Đĩa nhám tròn D150
Đĩa nhám tròn 150mm SC PS33CK P120 S D150 GLS3
9,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa nhám tròn 150mm SC PS33CK P180 S D150 GLS3
8,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa nhám tròn 150mm SC PS33CK P320 S D150 GLS3
8,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa nhám tròn 150mm SC PS33CK P400 S D150 GLS3
8,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa nhám tròn 150mm SC FP73WK 800 S 150 GLS3
8,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa nhám tròn D150 VSM S KK772K - D150 P120
35,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa nhám tròn D150 VSM S KK772K - D150 P320
35,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa nhám tròn D150 VSM S KK772K - D150 P400
35,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng