CÁC MODEL CỦA Đai nhám vòng CS 308 Y
Đai nhám vòng CS 308 Y PK KLP-CS 308Y -50X610 P60
15,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng CS 308 Y PK KLP-CS 308Y -50X610 P120
13,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng CS 308 Y PK KLP-CS 308Y -50X610 P180
13,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng CS 308Y -50X610 P240
12,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng CS 308Y 100x284 P80
47,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đai nhám vòng PK KLP CS 308Y 100X284 P80
28,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng PK KLP CS 308Y 100X284 P120
28,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng PK KLP CS 308Y 100X284 P240
28,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng BS CS308Y 40 S F4G 100x915
73,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng BS CS308Y 150 S F4G 100x915
72,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đai nhám vòng BS CS308Y 60 S F4G 50x1000
31,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng