Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 51mm 450L
1,952,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 61mm 450L
2,318,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 71mm 450L
2,727,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 81mm 400L
2,507,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 91mm 400L
2,618,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 106mm 400L
3,119,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 111mm 450L
3,416,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 121mm 400L
3,453,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 126mm 400L
3,904,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 131mm 400L
3,965,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 141mm 400L
4,575,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 151mm 450L
4,636,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 171mm 450L
7,797,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 181mm 450L
8,633,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 201mm 450L
9,784,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 211mm 450L
10,304,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 225mm 450L
11,696,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 250mm 450L
12,810,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 257mm 450L
13,367,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 300mm 450L
15,316,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 350mm 450L
20,495,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat