Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 51mm 450L
1,809,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 61mm 450L
2,318,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 71mm 450L
2,148,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 81mm 400L
2,430,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 91mm 400L
2,799,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 106mm 400L
3,268,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 111mm 450L
3,337,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 121mm 400L
3,347,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 126mm 400L
3,768,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 131mm 400L
3,671,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 141mm 400L
4,231,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 151mm 450L
4,290,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 171mm 450L
7,797,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 181mm 450L
8,633,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 201mm 450L
9,784,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 211mm 450L
10,304,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 225mm 450L
11,696,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 250mm 450L
12,810,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 257mm 450L
13,367,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 300mm 450L
15,316,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 350mm 450L
15,578,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng