Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 51mm 450L
1,940,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 61mm 450L
2,303,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 71mm 450L
2,710,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 81mm 400L
2,491,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 91mm 400L
2,601,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 106mm 400L
3,099,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 111mm 450L
3,394,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1 4 121mm 400L
3,431,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 126mm 400L
3,879,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 131mm 400L
3,940,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 141mm 400L
4,546,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 151mm 450L
4,606,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 171mm 450L
7,747,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 181mm 450L
8,577,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 201mm 450L
9,721,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 211mm 450L
10,237,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 225mm 450L
11,621,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 250mm 450L
12,728,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 257mm 450L
13,281,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 300mm 450L
15,218,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt R 1 1/4 350mm 450L
20,364,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat