Mũi khoan búa SDS-plus 4-X
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan búa SDS-plus 4-X
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 05011
138,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 05016
156,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 05516
182,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06011
135,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06016
150,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06021
214,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06026
253,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06516
216,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06521
257,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06526
329,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06545
555,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08011
165,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08016
180,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08021
221,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08026
258,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08045
611,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 10016
215,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 10021
253,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 10026
299,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 10045
658,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 12016
243,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 12021
284,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 12026
351,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 12045
711,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng