Mũi khoan búa SDS-plus 4-X
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan búa SDS-plus 4-X
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 05011
137,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 05016
155,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 05516
181,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06011
134,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06016
149,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06021
213,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06026
252,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06516
215,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06521
255,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06526
327,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 06545
551,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08011
164,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08016
178,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08021
219,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08026
257,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 08045
607,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 10016
213,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 10021
252,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 10026
297,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 10045
654,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 12016
241,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 12021
282,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 12026
348,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus 4-X 2615 05 12045
707,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat