Mũi khoan rút lõi Tyrolit
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan rút lõi Tyrolit
Mũi khoan rút lõi ướt 112x450x11/4inch B1 34206262
3,366,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt  12x450x11/4inch CDLS1 466849
3,854,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt  12x400xR1/2inch CDMS1 34195889
1,474,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt  14x400xR1/2inch CDMS1 34195908
1,490,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt  15x400xR1/2inch CDMS1 34195910
1,497,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt  16x400xR1/2inch CDMS1 34195931
1,504,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt  18x400xR1/2inch CDMS1 34195932
1,519,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt  20x400xR1/2inch CDMS1 34195933
1,534,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng