Đá mài hợp kim
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Đá mài hợp kim
Đá mài hợp kim GS 1 SD CBN 11402727
1,807,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài hợp kim GS-21 SD/CBN
3,614,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài hợp kim GS 1 SD CBN 2001077
2,097,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài hợp kim PCD 125-grinding wheel (black)
8,344,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài hợp kim Vonphram (only for RO ) 37106
1,226,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài hợp kim Vonphram (only for RO ) 37107
1,316,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài hợp kim Vonphram (only for RO ) 37108
1,316,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài hợp kim PCD 37116
3,061,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đá mài hợp kim PCD cho 1802, 1802 SH 37118
4,610,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài hợp kim PCD, Ø 175 mm, 9 mảnh 37119
7,519,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa bào tường bê tông PCD 100mm 37125000
3,034,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đĩa bào tường bê tông kim cương 125mm 37126000
2,172,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa bào tường bê tông kim cương 150mm 37127000
4,143,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa bào răng xiên 16 cái 37426000
2,568,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa bào răng thẳng 16 cái 37427000
2,568,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đá mài dụng cụ 48mm 5903403002
281,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đá mài dụng cụ 79mm 5903404006
532,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đá mài dụng cụ 75mm 7903100701
257,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đá mài dụng cụ 150mm 88000892
447,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đá mài dụng cụ 200mm 88000870
523,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Đá mài dụng cụ 79mm 5903404006
488,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng