Mũi khoan rút lõi ướt M12
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan rút lõi ướt M12
Mũi khoan rút lõi ướt M12 6mm L60 361306000
1,412,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt M12 8mm L60 361308000
1,529,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt M12 10mm L60 36131000
1,593,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt M12 12mm L60 361312000
1,593,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt M12 14mm L60 36131400
1,652,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt M12 16mm L60 36131600
1,652,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt M12 18mm L60 36131800
1,652,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt, M12 D10 L150 36121000
1,517,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt, M12 D12 L150 36121200
1,576,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi ướt, M12 D8 L150 36120800
1,284,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng