Mũi khoan rút lõi Unika cho gạch, thạch cao RC type
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan rút lõi Unika cho gạch, thạch cao RC type
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 25 mm
1,257,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 29 mm
1,264,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 32 mm
1,289,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 35 mm
1,307,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 38 mm
1,366,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 40 mm
1,446,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 45 mm
1,496,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 50 mm
1,601,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 55 mm
1,673,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 60 mm
1,758,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 65 mm
1,801,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 70 mm
1,892,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 75 mm
2,015,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 80 mm
2,138,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 85 mm
3,518,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 90 mm
3,597,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 95S  mm
3,661,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 100 mm
2,479,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 105 mm
3,824,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 110 mm
2,623,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 120 mm
2,813,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 130 mm
4,783,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi gạch Unika, loại RC 150 mm
5,287,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng