Mũi khoan rút lõi Unika cho bê tông DC type
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan rút lõi Unika cho bê tông DC type
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 25 mm
2,360,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 29 mm
2,179,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 32 mm
2,179,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 35 mm
2,287,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 38 mm
2,287,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 40 mm
2,452,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 45 mm
2,452,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 50 mm
2,452,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 55 mm
2,611,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 60 mm
3,146,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 65 mm
2,959,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 70 mm
3,154,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 75 mm
3,473,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 80 mm
3,647,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 85 mm
4,869,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 90 mm
4,920,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 95 mm
5,088,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 100 mm
4,026,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 105 mm
5,325,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 110 mm
4,225,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 120 mm
4,487,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 130 mm
5,908,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 150 mm
6,411,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan rút lõi bê tông Unika, loại DC 160 mm
5,846,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng