Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14
Mũi khoét lỗ gạch Ø 20 MM 38202000
1,015,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét lỗ gạch Ø 40 MM 38204000
1,554,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét lỗ gạch Ø 50 MM 38205000
1,817,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét lỗ gạch Ø 35 MM 38203500
1,419,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét lỗ gạch Ø 68 MM 38206800
2,157,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020300600
686,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020301000
887,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020301200
994,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020301500
1,036,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020302000
1,079,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020302500
1,233,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020303000
1,388,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020303500
1,433,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020304000
1,695,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020305000
2,042,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020306000
2,158,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020307000
2,466,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoét lỗ kim cương ren trục M14 27020308000
2,735,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng