Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 03511
216,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 04011
108,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 04016
150,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 05011
92,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 05016
110,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 05021
150,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 05501
103,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 05516
112,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06011
88,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06016
97,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06021
149,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06026
183,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06046
535,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06511
118,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06516
134,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06521
193,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06526
220,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 06531
243,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 07011
122,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 07016
139,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 07021
153,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 08011
110,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 08016
120,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan búa SDS-plus X-TREME4 2610 05 08021
146,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng