Phụ kiện máy Raimondi
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Phụ kiện máy Raimondi
Đĩa chà sàn dạng chổi sợi nylon cứng 335A
2,277,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa chà sàn dạng chổi sợi nylon vừa 335B
2,277,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa chà sàn dạng chổi sợi nylon cứng 207A
2,039,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa chà sàn dạng chổi sợi nylon vừa 207B
1,869,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa chà sàn dạng chổi sợi nylon mềm 207C
2,318,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa chà sàn dạng chổi sợi nylon cứng 165A
1,703,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa chà sàn dạng chổi sợi nylon vừa 165B
1,703,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa chà sàn dạng chổi sợi nylon mềm 165C
1,914,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đế dán móc velcro cho đĩa nỉ 339VELCRO
2,844,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đế nhựa cứng cho đĩa nỉ 339PELO
2,844,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đế dán móc velcro cho đĩa nỉ 213VELCRO
2,528,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đế nhựa cứng cho đĩa nỉ 213PELO
2,528,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đế dán móc velcro cho đĩa nỉ 168VELCRO
2,107,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đế nhựa cứng cho đĩa nỉ 168PELO
2,107,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa nỉ đenđộ mài mòn cao 340N
369,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đĩa nỉ xanh lá câyđộ mài mòn vừa 340V
369,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng