Lưỡi phay tường
Phụ kiện máy xây dựng, cơ điện KHÁC
CÁC MODEL CỦA Lưỡi phay tường
Lưỡi phay tường PK MAC RZ10
1,810,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RZ105
1,913,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RZ11
2,112,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RZ12
2,314,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RZ115
2,231,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RZ125
2,375,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RZ150
2,451,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RD10
2,449,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RD105
2,401,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RD150
3,103,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RD125
3,062,000đ(chưa VAT)
Còn hàng
Lưỡi phay tường PK MAC RZ10
1,799,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng