Mũi khoan bê tông chuôi SDS
Dụng cụ khoan cắt mài KHÁC
CÁC MODEL CỦA Mũi khoan bê tông chuôi SDS
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT6.5×110
67,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT8.0×160
102,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT8.5×160
107,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT10.0×160
110,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT10.5×160
117,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT12.5×160
141,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT13.0×160
139,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT14.0×160
1,575,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT14.5×160
170,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT16.0×160
182,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TT18.0×160
1,471,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Mũi khoan bê tông Unika chuôi SDS TTL22.0×350
543,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Facebook Chat