CÁC MODEL CỦA Thiết bị đo độ nhám
Thiết bị đo độ nhám TIME-TR100
28,460,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME-TR300
344,996,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME-TR110
Liên hệ
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME-TR220
54,102,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME-TR200 with printer
60,505,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME-TR220 with printer
61,289,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME-TA610
27,203,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME 3200
55,879,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME-TRL240
Liên hệ
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME-TRL400
Liên hệ
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám TIME 3100
31,455,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ nhám MSRT 1000 101000274
31,797,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng