CÁC MODEL CỦA Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH-HP-10
100,693,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH-HP-20
198,179,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH-TRE8-F
180,746,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH RP-2C
108,911,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH RPH-2C
122,815,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DE-3C
129,766,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DEH 3C
141,278,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DEH10/450
145,987,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DP(R)-3B
139,035,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DPH-3B
86,073,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DPH-8
142,381,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DPH56/250
370,760,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH EL 1A
74,398,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH EL 2
68,070,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH TRH 2
67,343,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH TRH-8
98,769,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH TRH 10
323,243,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH HP-3/500
166,842,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH HP-35/20
113,520,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH EL 1
48,102,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH EL-FHT
111,228,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng