CÁC MODEL CỦA Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH-HP-10
98,370,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH-HP-20
193,606,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH-TRE8-F
176,575,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH RP-2C
106,398,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH RPH-2C
119,981,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DE-3C
126,772,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DEH 3C
138,018,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DEH10/450
142,618,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DP(R)-3B
135,827,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DPH-3B
84,086,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DPH-8
139,096,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH DPH56/250
362,204,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH EL 1A
72,681,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH EL 2
66,499,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH TRH 2
65,789,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH TRH-8
96,490,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH TRH 10
315,784,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH HP-3/500
162,992,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH HP-35/20
110,901,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH EL 1
46,992,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo áp lực thủy tĩnh RH EL-FHT
108,662,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng