CÁC MODEL CỦA Thiết bị đo nhiệt từ xa
Thiết bị đo nhiệt từ xa TIME-TI213EL
27,443,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo nhiệt từ xa TIME-TI130
4,554,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo nhiệt từ xa TIME-TI120EL
13,306,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo nhiệt từ xa TIME-TI315
46,511,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo nhiệt từ xa TIME-TI315E
52,853,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo nhiệt từ xa TI210
21,693,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo nhiệt từ xa TIME-TI200
(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo nhiệt từ xa TIME-TI300
(chưa VAT)
Tạm hết hàng