CÁC MODEL CỦA Thiết bị siêu âm dò khuyết tật kim loại
Thiết bị dò khuyết tật TIME-TCJE1
32,525,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị dò khuyết tật TIME-TCJE 2
40,656,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị dò khuyết tật TIME-TCLF J50D
52,040,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu dò góc SONOSCAN WS 45-2 100010170
9,843,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu dò góc SONOSCAN WS 60-4 100010174
9,843,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu dò góc SONOSCAN WS 70-4 100010175
9,843,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu dò kim loại Pulse Echo SONOSCAN PL2 EN 100020002
13,962,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Angle Probe SONOSCAN WS 45 4 100010173
12,304,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu dò góc SONOSCAN WS 60 2 EN 100010171
12,304,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Đầu dò góc SONOSCAN WS 70 2 6 100010172
12,304,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị siêu âm dò khuyết tật kim loại MFD350B
80,721,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng