CÁC MODEL CỦA Thiết bị đo độ cứng cầm tay
Thiết bị đo độ cứng TIME-TH210
21,423,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ cứng cầm tay TIME-TH1100
33,542,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ cứng cầm tay TIME TH170
39,204,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ cứng cầm tay TIME5300
48,071,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ cứng cầm tay TIME-TH130
34,558,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ cứng cầm tay TIME-HLN-11A
35,284,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ cứng TIME5410
20,670,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ cứng cầm tay TIME TH160
68,303,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ cứng MITECH MH 310
18,556,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo độ cứng cao su Leeb810D
17,843,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng