CÁC MODEL CỦA Máy nội soi
Máy nội soi TIME-TBS-V6112
185,130,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi TIME-TBS-N22EF
374,220,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi TIME-TBS-N22ES
420,998,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi TIME-TBS-N22EW
374,220,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi TIME-TBS1160
29,403,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi TIME-TBS1161
19,299,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi TIME-TBS2486
56,919,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi TIME-TBS2488
38,624,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi TIME-TBS5501
36,591,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VJ 6.9mm-1.5M
174,240,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VJ 6.9mm-3.0M
189,605,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VJ 6.9mm 5.0M
235,739,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VJ-STR 6.9mm-1.5M
143,511,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VJ-STR 6.9mm-3.0M
158,876,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VB 9.8mm-3.0M
45,936,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VB 9.8mm-5.0M
51,876,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VB 9.8mm-10.0M
68,247,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VB 9.8mm-15.0M
79,596,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VB 9.8mm-20.0M
94,248,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi RF VB 9.8mm-30.0M
124,740,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
φ6.9mm NINJA SCOPE 5.0M
163,389,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi 3.9mm NINJA SCOPE 1.5M
152,490,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi 2.8mm NINJA SCOPE 1.0M
272,309,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Máy nội soi 6.9mm NINJA SCOPE 1.5M
108,108,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng