CÁC MODEL CỦA Thiết bị đo kiểm tra bê tông
Thiết bị đo kiểm tra bê tông TIME TC100
75,141,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo kiểm tra bê tông TIME TC110
90,823,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo kiểm tra bê tông TIME TC200
107,811,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo kiểm tra bê tông TIME TC600
60,767,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo kiểm tra bê tông TIME TC410
52,215,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo kiểm tra bê tông TIME TC300
63,511,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo kiểm tra bê tông TIME TC210
85,536,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo kiểm tra bê tông R-C-410
202,367,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo kiểm tra bê tông V-C-400
164,929,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng
Thiết bị đo kiểm tra bê tông V-V-100
284,593,000đ(chưa VAT)
Tạm hết hàng